Dreptul şi termenul legal de retragere

Termenul exercitării dreptului legal de retragere

În conformitate cu articolul 9 (1) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Cumpărătorul are la dispoziţie un termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul intră în posesia fizică a produselor, pentru a-şi exercita dreptul legal de retragere, fără a fi obligat să-şi motiveze decizia.Modalitatile de exercitare a dreptului legal de retragere

Cumpărătorul sau, după caz, destinatarul Comenzii, pentru a-şi exercita dreptul de retragere, trebuie să informeze expres ADION SUPLIVITA SRLprin e-mail: megasporero@gmail.com, cu privire la decizia sa de a se retrage din prezentul contract, utilizând de asemenea formularul de retur.

Cumpărătorul poate completa şi transmite electronic de pe site-ul www.megaspore.ro formularul standard de retur pus la dispoziţie. ADION SUPLIVITA SRL îi va transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient ca Cumpărătorul să trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Produsele exceptate de la exercitarea dreptului legal de retragere

În conformitate cu articolul 16 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, dreptul de retragere nu poate fi exercitat pentru Comenzile calendaristice care se referă la furnizarea de bunuri care au fost desigilate după livrare, care nu mai pot fi returnate din motive de igienă sau protecţie a sănătăţii precum şi la furnizarea de bunuri confecţionate potrivit specificaţiilor consumatorului sau evident personalizate.

Prin urmare, Cumpărătorul ia la cunoştinţă  faptul că nu se va putea prevala de dreptul său legal de retragere cu privire la produsele desigilate de el, a căror nouă comercializare de către ADION SUPLIVITA SRL ar putea prezenta riscuri din motive de igienă sau de protecţie a sănătăţii pentru consumatori (de exemplu: unghiere, forfecuţe, etc).Consecintele exercitarii dreptului legal de retragere

În situaţia în care produsele pot face obiectul dreptului legal de retragere, Cumpărătorul care îşi exercită dreptul de retragere în condiţiile prevăzute de prezentul articol cu privire la termenele şi modalităţile de returnare a produselor, va putea obţine rambursarea contravalorii produselor returnate, precum şi cheltuielile de expediere aferente Comenzii. Cumpărătorului sau destinatarului Comenzii care îşi exercită dreptul legal de retragere în condiţiile prevăzute de prezentul articol cu privire la termenele şi modalităţile de returnare a Produselor, i se vor rambursa toate sumele achitate către ADION SUPLIVITA SRL cu titlu de plată pentru comandă cu privire la care s-a exercitat dreptul de retragere, cu excepţia costurilor livrării, fără întârzieri nejustificate, şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care ADION SUPLIVITA este corespunzător notificată cu privire la decizia de retragere din prezentul Contract. În temeiul art. 13 (2) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Consumatorul înţelege şi îşi dă în mod expres consimţământul că rambursarea sumelor să se efectueze exclusiv prin transfer bancar, sens în care se obligă să furnizeze XXXdatele unui cont bancar pentru transferul sumelor. În orice caz, Consumatorului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. ADION SUPLIVITA SRL are dreptul de a amână rambursarea până la dată la care primeşte înapoi produsele. Produsele returnate vor fi expediate de Cumpărător către ADION SUPLIVITA SRL,

Cheltuieli

În conformitate cu articolul 14 (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, cheltuielile de returnare a produselor vor fi suportate de Cumpărător. Prin excepţie, în cazurile de neconcordanţă între produsele livrate şi Comandă cheltuielile de returnare vor fi suportate de ADION SUPLIVITA SRL.B. Dreptul si termenul contractual de retragere.

Termenul de exercitare a dreptului contractual de retragere

Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii are la dispoziţie, pentru returnarea produselor, 14 (paisprezece) de zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul intră în posesia fizică a produselor.

Dispoziţii generale aplicabile returului produselor

Este obligatoriu ca produsele să fie returnate către ADION SUPLIVITA SRL într-o stare care să permită repunerea lor la vânzare (produse în stare perfectă, accesoriile, prospectele, etc) cel mai târziu, după caz, în termen de  14 (paisprezece) de zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul sau o parte terţă, altă decât transportatorul, indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a produselor.

Retururile de produse trimise după expirarea acestui termen nu sunt acceptate.

În plus, produsele vor fi însoţite de numărul de Comandă, transmis împreună cu produsele livrate, semnat de Cumpărător sau destinatarul Comenzii.

Cumpărătorul şi destinatarul Comenzii, dacă acesta diferă de Cumpărător, sunt informaţi despre faptul că utilizarea numărului de comandă facilitează prelucrarea returului de către XXX. Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii, dacă acesta diferă de Cumpărător, este aşadar rugat să utilizeze numărul de comandă.

În situaţia în care Cumpărătorul a beneficiat pe Site de o oferta specială, care îi permitea, în anumite condiţii, să achiziţioneze unul sau mai multe produse ofertate în schimbul Comenzii sale sau să beneficieze fără cost suplimentar de diferite eşantioane promoţionale, se va considera că prin exercitarea dreptului său de retragere acesta din urmă nu mai este eligibil pentru a beneficia de respectiva ofertă sau de respectivele eşantioane. Cumpărătorul va trebui să restituie produsul (produsele) pe care doreşte să îl/le returneze doar împreună cu eşantioanele primite respectiv produsul (produsele) achiziţionate la ofertă în schimbul Comenzii produsului/produselor returnat(e), astfel încât ADION SUPLIVITA SRL să poată da curs cererii sale de retragere.

Cumpărătorul va fi răspunzător pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi, după caz, a funcţionarii produselor.

Returnarea coletului  prin curier

Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii, care doreşte să-şi exercite dreptul de retragere, legal sau contractual, returnând produsul prin curier la următoarea adresă: str Calea Floresti nr 77, ap 60, Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Atunci când Cumpărătorul/destinatarul Comenzii nu demonstrează că a predat efectiv produsul unui transportator conform celor de mai sus, toate riscurile legate de returnarea produsului sunt în sarcina Cumpărătorului sau a destinatarului Comenzii.